Ubytování – studenti

HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

(ODKAZ)

 

KROK 1 – PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UBYTOVAVÁNÍ NA VŠ KOLEJÍCH

 • Příjem žádostí o ubytovací místo pro akademický rok 2022/2023 bude zahájen 20. 6. 2022.
  webový odkaz – studenti prvních ročníků
  webový odkaz – studenti vyšších ročníků
 • Příjem žádostí o stejné ubytovací místo (vyšší ročník) bude ukončen 31. 7. 2022.
  V případě zaplnění ubytovací kapacity bude SKM informovat studenty na webových stránkách SKM UJEP.

 

STUDENTI

PRVNÍ ROČNÍK: ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST 

VYŠŠÍ ROČNÍKY: ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST 

 

KROK 2 – ÚHRADA DEPOZITU

 • Úhrada zálohy je možná od 18. 7. 2022.
 • U žádostí o stejné ubytovací místo je nutné zálohu uhradit nejpozději do 2. 8. 2022.
 • Číslo bankovního účtu pro úhradu zálohy: 158004554/0300 (účet vedený u ČSOB a.s.)
 • variabilní symbol platby zálohy: rodné číslo žadatele (10 číslic bez lomítka)
 • Výše zálohy je stanovena na 5000,- Kč (2000,-Kč vratná kauce + 3000,- Kč část úhrady kolejného)
  a hradí se bezhotovostně převodem na účet.
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Platbu s chybným nebo neuvedeným variabilním symbolem nelze identifikovat. Taková platba nebude zaúčtována a bude vrácena zpět na účet plátce!
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Úhrada zálohy nebude realizována prostřednictvím inkasní platby.
 • Zálohu je vždy nutné uhradit převodem na účet SKM UJEP.
 • První inkasní platba kolejného bude provedena v měsíci říjnu 2022.

 

KROK 3 – PŘÍDĚLENÍ UBYTOVACÍHO MÍSTA

 • 15. 8. 2022 začne SKM UJEP přidělovat ubytovací místa dle požadavků žadatelů a dle stavu úhrad zálohy.
 • Ubytovací místo bude všem žadatelům přiděleno nejpozději 16. 9. 2022.
 • Studenti nastupující ubytování se dostaví s vytištěnou ubytovací smlouvou přímo do skladu příslušné koleje, a to v den, který je uveden v ubytovací smlouvě. Odbaveni budou výhradně v úředních hodinách ubytovací kanceláře SKM UJEP.
 • Ubytovací smlouva bude dostupná od 19. 9. 2022 na webu SKM UJEP po přihlášení v příslušné sekci prostřednictvím tlačítka „TISK“.
 • Studenti nastupující ubytování po 10. 10. 2022, se dostaví v úředních hodinách do ubytovací kanceláře SKM UJEP, kde mohou v hotovosti či platební kartou uhradit depozit a bude jim vytištěna ubytovací smlouva

 

NEUSKUTEČNĚNÉ UBYTOVÁNÍ – VRÁCENÍ DEPOZITU

 • V případě neuskutečněného ubytování musí student o vrácení zálohy zažádat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: ubytovani@ujep.cz
  webový odkaz – formulář žádosti o vrácení zálohy
 • Do 16. 9. 2022 je zrušení ubytování bez storno poplatku.
 • Od 19. 9. 2022 bude za zrušení objednaného ubytování účtován storno poplatek ve výši 2000,- Kč!

 

Kontaktní údaje:
Správa kolejí a menz Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Klíšská 979/129, PSČ: 400 96
telefon: 475 287 241, e-mail: ubytovani@ujep.cz