Kolejní rada

DOKUMENTY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD KR

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KR A SKM UJEP

1. zasedání 18.12.2023

2. zasedání 12.02.2024

 

TÝM KOLEJNÍ RADY

Předseda kolejní rady

Eva Coprivová evacoprivova@seznam.cz   608484714

Místopředseda kolejní rady 

Lukáš Suja lukysuja@seznam.cz   728 375 376

Členové

Dmytro Havrylenko havrylenkodmytro2@gmail.com

Matěj Paleček  matejpalecek111@seznam.cz

Daniel Nejedlý  nejedlydaniel@email.cz

Josef Křivánek   josefkrivanek9@gmail.com

Pavel Mundok pmundok@seznam.cz

Karolína Pohořálková Karolinapoho@seznam.cz

Michal Kuba misak.kuba@seznam.cz