Ubytování – host

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O NOCOVÁNÍ NÁVŠTĚVY

( MIMOŘÁDNÉ UBYTOVÁNÍ )

Sazba za nocující návštěvu ve výši 130,00,- Kč za osobu / noc je za podmínek:

  • žadatel má na pokoji oficiálně ubytovaného spolubydlícího, který hradí běžné měsíční kolejné
  • spolubydlící návštěvu elektronicky odsouhlasí v časovém předstihu
  • ubytování stejné osoby nepřekročilo počet 7 nocí za jeden měsíc

Postup pro elektronické nahlášení nocující návštěvy

Požadavek na ubytování návštěvy, který odsouhlasí Váš spolubydlící je zaznamenán do ubytovacího programu. Nocující návštěva se v den ubytování nahlásí na recepci koleje, kde je ubytování zarezervováno.

V případě, že nebudete mít souhlas spolubydlícího je možné Vaší návštěvu ubytovat ve volné kapacitě.