Informace pro zaměstnance

Všeobecné informace při podávání žádostí o ubytování

  1. Vyplněnou „žádost o ubytování“ zašlete (odevzdejte v) ubytovací kanceláři SKM a to do termínů dle harmonogramu ubytování pro zaměstnance UJEP.
  2. „Smlouvu o ubytování“ uzavřete v ubytovací kanceláři.
  3. Pro úhradu kolejného mohou zaměstnanci UJEP ubytování ve VŠ kolejích zvolit:
  • Svolením s inkasem plateb ve prospěch účtu 158004554/0300, variabilní symbol
  • Bezhotovostní převod z účtu ve prospěch účtu 158004554/0300 variabilní
  • Bezhotovostní srážkou ze mzdy nutno vyplit formulář : „ Dohoda o srážkách ze mzdy“
  • V hotovosti v úředních hodinách v ubytovací kanceláři SKM

 

ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ

DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY