Hlášení závad, problémů

Hlášení závad

Při nástupu k ubytování obdrží každý student předávací protokol do kterého zapíše veškeré zjištěné závady, nebo poškození inventáře svého ubytovacího místa. Předávací protokol do 5 pracovních dnů odevzdá ve skladu příslušné koleje. Při odhlašování z ubytování je ubytovací místo studenta kontrolováno dle tohoto protokolu. V protokolu nezapsané poškození majetku SKM na začátku ubytování, bude považováno za poškození během ubytování studenta a bude mu dle ceníku škod SKM odečtena příslušná částka z kauce škod.

Veškeré závady v průběhu ubytování hlaste zde.